Thursday, May 3, 2012

बुर्ज खलिफाअनंत आमुची ध्येयासक्ती अनंत अन आशा, सागरा किनारा तुला पामरा...
असेच काहीतरी वाटले "बुर्ज खलिफा" पाहिल्यावर...

~अनिता